Na czym polegają audyty środowiskowe?

Współczesne firmy coraz większą uwagę przykładają do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Dowiedz się, dlaczego tak jest i na czym polegają audyty środowiskowe. Sprawdź, jakie obszary warto przebadać i co dają wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów.

Audyt środowiskowy — po co?

Przedsiębiorcy muszą działać zgodnie z obowiązującym prawem. Najnowsze dyrektywy uwzględniają aspekty ekologii i niejako przymuszają właścicieli firm do zainteresowania tym tematem. Audyty środowiskowe to sposób na określenie wpływu danego biznesu na okoliczną faunę i florę. Jest wiele powodów, by je przeprowadzać. Przede wszystkim wskazują, jak można usprawnić działanie swojego przedsiębiorstwa i sprawić, że będzie bardziej eko. Duże znaczenie ma także ochrona najbliższego otoczenia i zdobycie zaufania klientów, którzy oceniają etykę usługodawców.

Przebieg badań

Warto rozpocząć od ustalenia obszaru badań. Mogą one dotyczyć między innymi:

  • przeprowadzania pomiaru hałasu,
  • sprawdzenia funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej,
  • analizy emisji substancji do powietrza,
  • usprawnienia gospodarki odpadami,
  • przebadania środowiska wodno-gruntowego.

Audyt środowiskowy uwzględnia obowiązujące w Polsce ustawy, takie jak prawo wodne i ustawa o ochronie przyrody. Zebrane materiały służą jako baza do wyczerpującego raportu, który wskazuje listę niezgodności i ich identyfikację. Specjaliści przedstawiają też szereg zaleceń, które są przydatne w opracowywaniu nowych procedur gospodarki odpadami i zrównoważonego wykorzystywania energii.

Audyty środowiskowe dla firm

Badania zgodności polityki ekologicznej firmy z ustawami to często wykorzystywane przez przedsiębiorców narzędzie. Sprawdź, jak Twój biznes wpływa na jakość wody, powietrza i gruntu w okolicy. Podejmuj odpowiedzialne decyzje i przestrzegaj obowiązującego prawa.