Jak określić pochodzenie towarów?

Jak określić pochodzenie towarów?

Co wpływa na wysokość opłaty celnej? Jednym z najważniejszych czynników jest pochodzenie eksportowanego lub importowanego towaru. Dowiedz się, w jaki sposób się je określa. Poznaj reguły klasyfikacji produktów.

Źródło pochodzenia towaru

Określenie, skąd pochodzi przewożony przez granicę przedmiot, bywa trudne. Coraz częściej producenci przeprowadzają procesy produkcyjne w kilku krajach, a pośrednicy dokonują zmian zgodnych z potrzebami własnego rynku. Celnicy zwracają uwagę na kilka kwestii. Pochodzenie towarów zależy między innymi od:

  • klasyfikacji towarowej HS,
  • umowy handlowej z Unią Europejską, która gwarantuje preferencyjne warunki,
  • źródła materiału, z jakiego wykonano przedmioty,
  • miejsca, w którym zostały przeprowadzone najbardziej znaczące elementy produkcji.

Istnieje również reguła wystarczającej opcji przetworzenia. Zgodnie z nią, jeżeli towar w danym kraju został przetworzony w taki sposób, by nabrać nowej wartości rynkowej, zmienia się jego pochodzenie. Wielu przedsiębiorców decyduje się na konsultacje celne, dzięki którym można zinterpretować przepisy w swojej indywidualnej sytuacji.

Opłaty celne

Polski system celno-skarbowy jest zintegrowany z prawem Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy zajmujący się handlem zagranicznym zobowiązani są do zapłaty podatku za importowany i eksportowany towar. Specjalne stawki opłat celnych dotyczą wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz niektórych produktów rolnych. Dobra znajomość wysokości podatków ułatwia ustalenie ceny za artykuły oferowane w sklepie. Ciekawym rozwiązaniem jest audyt celny, który służy sprawdzeniu stosowanych procedur i ich zgodności z przepisami. Wykonuje się go, by uniknąć błędów związanych z błędną klasyfikacją towarów. Za naruszenie prawa celno-skarbowego grozi grzywna, skonfiskowanie produktów lub cofnięcie uprawnień celnych przedsiębiorstwa.

Skąd pochodzi Twój towar?

Planujesz import lub eksport towarów? Przestrzegaj przepisów i sprawdź, jaki podatek musisz zapłacić. Agencje celne przeprowadzają kontrole i doradzają w klasyfikacji produktów. Postaw na odpowiedzialny, legalny handel zagraniczny.