Czy warto zaopatrzyć się w program do windykacji?

Czy warto zaopatrzyć się w program do windykacji?

Skuteczność windykacji zaległych płatności to ważne zadanie dla przedsiębiorców. Nierzadko wartość niezapłaconych faktur przewyższa to, co uda się uzyskać od solidnych kontrahentów. Dlatego warto przyjrzeć się sprawdzonym, systemowym metodom egzekwowania zadłużenia. Poznaj je!

Dlaczego skuteczne programy do windykacji są tak ważne?

Nieterminowe płatności stanowią duży kłopot dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. To szczególnie istotny czynnik dla obszaru MŚP. Zaległe faktury zaburzają przepływy finansowe i mogą odbić się niekorzystnie na kondycji ekonomicznej firmy, do tego stopnia, że niekiedy kończy się to nawet bankructwem. Zależność stabilnych finansów od terminowych płatności wpływa również na wiarygodność firmy. W dalszej kolejności może spowolnić jej wzrost i zablokować inwestycje. Odzyskiwanie wierzytelności tradycyjnymi metodami nie zawsze jest skuteczne. Wyraźną poprawę w windykacji niezapłaconych należności może dać  program do windykacji  i system informatyczny, pozwalający na efektywną egzekucję zadłużenia przez przedsiębiorstwo lub firmę działającą w jego imieniu.

Dobre oprogramowanie windykacyjne – co powinno zawierać?

Sporym problemem podczas przeprowadzania windykacji tradycyjnymi metodami są wysokie koszty, utrudniona komunikacja i dość długi czas, który upływa od inicjacji aż do zakończenia procesu. Dobre narzędzia IT do windykacji powinny zapewniać kompleksową obsługę, w tym:

  • planować kolejne etapy działania,
  • aktywnie monitorować płatności,
  • generować niezbędne dokumenty,
  • zapewniać komunikację z wierzycielami,
  • obsługiwać bramki płatnicze.

Do tego dochodzą kolejne, automatycznie obsługiwane funkcje, takie jak np. sprzedaż długu bądź jego zaksięgowanie jako straty.

Postaw na profesjonalną obsługę wierzytelności!

Najważniejsze, by, używając kompletnego oprogramowania do windykowania, każdy uczestnik procesu mógł skorzystać z wielu narzędzi, a system umożliwiał wykonanie wszystkich niezbędnych kroków. Warto również sprawdzić, czy software działa na zasadzie hostingu, z możliwością obsługi na platformie utrzymywanej przez producenta.