Audyt środowiskowy – jak wygląda w praktyce

Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, prawo wodne i wiele innych aktów prawnych w Polsce reguluje kwestie związane ze środowiskiem. Na ich podstawie wykonuje się również audyty środowiskowe. Czym one są i jak się je przeprowadza? O tym możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu. Przeczytaj go już teraz!

Jaki jest zakres audytu środowiskowego?

W zależności od prowadzonej działalności tego typu badania mogą obejmować szereg odmiennych zagadnień. Do nich należą zazwyczaj m.in. kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, a także emisją gazów oraz hałasu. W toku tego procesu dokonuje się stosownych analiz procesów technologicznych, odbywających się na terenie danego zakładu, dokumentacji, jak i wielu innych czynności i działań mogących wpływać na lokalne środowisko.

Kto musi wykonać audyt środowiskowy?

Co do zasady – audyt środowiskowy wykonuje się w firmach realizujących prace związane m.in. z gospodarką wodno-ściekową lub przetwarzaniem związków toksycznych. Są one również konieczne w przypadku przedsiębiorstw dysponujących zbiornikami z paliwami płynnymi i substancjami chemicznymi. Nie inaczej wygląda to w przypadku zakładów emitujących różnego rodzaju gazy do atmosfery oraz wytwórców sprzętu elektrycznego i mechanicznego.

Audyt środowiskowy – etapy

Niemal każda tego typu kontrola przebiega w bardzo podobny sposób. W pierwszej kolejności sprawdza się dokumentację związaną z procesami, jakie potencjalnie oddziałują na środowisko naturalne. Dokładnie kontroluje się też procedury dotyczące poboru surowców, a następnie zestawia się zebrane informacje i zamieszcza je w raporcie dającym obraz skuteczności danej firmy w działaniach na rzecz zapobiegania np. wyciekom substancji toksycznych, nadmiernej emisji gazów i hałasu. Co więcej – audyty środowiskowe zawierają sugestie dotyczące tego, co należy zmienić i poprawić, by działalność była bardziej ekologiczna.

Jakie korzyści niesie ze sobą audyt środowiskowy?

Główną korzyścią płynącą z takiego działania jest zyskanie informacji o stanie ochrony środowiska oraz możliwych uchybieniach, wymagających korekty. Jednak audyty środowiskowe mają również wpływ na wizerunek działalności. Z drugiej strony dzięki nim można uchronić się przed potencjalnymi karami. Dlatego warto zlecać je wykwalifikowanym fachowcom.