Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Płatności


CYWILIZACJA

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
Leszek Żebrowski: Czerwona trucizna. Mity przeciwko Polsce - Akt II
Cena: 45,00 zł
szt.
Leszek Żebrowski: Czerwona  trucizna. Mity przeciwko Polsce - Akt II

Czerwona trucizna” to zbiór esejów historyczno-politycznych z ostatnich kilkunastu lat, traktujących o naszej sytuacji po 1989 roku, przypominających również o tym, co było wcześniej. Jest on kontynuacją pierwszego tomu pt. „Mity przeciwko Polsce. Żydzi, Polacy, komunizm 1939–2012” (Capital, Warszawa 2012)..."

Zbigniew Pańpuch: Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa
Cena: 35,00 zł
szt.
Zbigniew Pańpuch: Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa

Książka jest kolejną pozycją w serii wydawniczej „Scripta Philosophiae Classicae” i drugą z prac w tej serii dotyczących greckiej aretologii, tym razem społecznych uwarunkowań realizacji cnoty-arete w nawiązaniu do tekstów Platona i Arystotelesa. Autor przypomina klasyczną koncepcję polityki jako działalności ludzkiej związanej z moralnością. Sięgając do Platońskiej i Arystotelesowskiej aretologii autor ukazuje istotę klasycznie rozumianej filozofii polityki, która wiązała organizację poszczególnych kręgów życia społecznego z kształtowaniem sprawności (cnót) moralnych. Celem tak rozumianej polityki jest pełnia rozwoju człowieka, a więc jego szczęście. Autor ukazuje najpierw przyjaźń jako podstawowy warunek spełniania się arete w relacjach międzyludzkich, a następnie główne obszary życia społecznego, jak gospodarka i polityka, w których realizuje się arete. Za Platonem i Arystotelesem autor wydobywa znaczenie państwa-polis jako miejsca spełniania się człowieka, ukazując podobieństwa i różnice w politologii obu myślicieli.

Barbara Stanisławczyk: Kto się boi prawdy. Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce
Cena: 59,90 zł
szt.
Barbara Stanisławczyk: Kto się boi prawdy. Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce

"Otchłań cywilizacyjnego pęknięcia, który odsłania ta książka, nie może pozostawić jej czytelnika obojętnym. Autorka precyzyjnie pokazuje, jak to pękniecie jest od lat poszerzane żyletką rajfurów pokomunistycznej władzy, ale też jak wpisane jest głęboko w projekt liberalnej nowoczesności, jak dewastuje pojęcia rodziny, patriotyzmu, tradycji. Pisana na chłodno, ta książka brzmi jak „ostatni krzyk”: krzyk przestrogi przed przepaścią, której żaden most już nie połączy."
prof. Andrzej Nowak 

"Dlaczego my, Polacy, tak bardzo jesteśmy podzielni? Dlaczego w Polsce toczy się tak zacięty spór? Autorka pokazuje, że nie jest to spór doraźny, partyjny, czy tylko medialny. Dzisiejsze podziały i kontrowersje mają korzenie historyczne. Chodzi w nich o sprawy zasadnicze, o wartości fundamentalne. Jest to książka o polskiej tożsamości i jej ścisłym związku z religią, z katolicyzmem, a także książka o współczesnej kulturze i współczesnym barbarzyństwie, ukazująca uniwersalny charakter polskiego sporu. To lektura, którą gorąco zalecam tym wszystkim, którzy chcą być świadomymi obywatelami i Polakami."
prof. Zdzisław Krasnodębski

"Ta książka to brawurowa analiza przemian i prób destrukcji polskiego patriotyzmu. Wojna kulturowa w Polsce odbija w pastiszowym krzywym zwierciadle spory światopoglądowe w świecie zachodnim, zastępując dawne spory ideologiczne. Zmiany wnoszone przez globalizację najbardziej dramatycznie dekonstruują sferę kultury. Powodują korozję tożsamości - zbiorowej i indywidualnej. Destrukcja metafizyki ułatwia przekształcanie ludzi w nastawione tylko na konsumowanie tryby globalnej maszynerii."
Prof. Jadwiga Staniszkis 

"Książka Barbary Stanisławczyk jest przejmująco opowiedzianą historią polskiego doświadczenia narodowego od demokracji szlacheckiej do dzisiejszego społeczeństwa masowego - z jego wulgarnością, rozpadem więzi między ludźmi i pogardą dla wysokich ideałów. Opowiedziana historia jest gorzka, lecz pod nią tkwi mocne pozytywne przesłanie, mówiące o potrzebie nieustannej troski obywatelskiej o wspólnotę narodową, o suwerenność państwową oraz o wartości duchowe, bez których nie przetrwalibyśmy jako wspólnota i których dzisiaj znowu wypada nam bronić."
prof. Ryszard Legutko

Stanisław Krajski: Spisek przeciwko Matce Bożej (i Polsce)
Cena: 25,90 zł
Stanisław Krajski: Spisek przeciwko Matce Bożej (i Polsce)

Objawienie Maryi w Kęble koło Wąwolnicy w 1278 r., objawienia, z których Giulio Mancinelli dowiaduje się od Matki Bożej, że jest Ona Królową Polski (przełom XVI i XVII w.), Śluby Lwowskie Jana Kazimierza w 1656 r., objawienia w Gietrzwałdzie w dniach 27-29 czerwca 1877 r., objawienia na polach Bitwy Warszawskiej w dniach 14 i 15 sierpnia 1920 r.

To są fakty, które ściśle wiążą się ze sobą.

To są drogowskazy dla Polski.

W nich znajdziemy przesłanie Matki Bożej dla nas i odczytamy swoje narodowe i państwowe wartości, cele i obowiązki.

Ta książka tego właśnie dotyczy, ale opowiada również o ciągu spisków trwających do dziś, których celem jest fałszowanie tych faktów, rozmydlanie ich, wreszcie usuwanie ich z naszej świadomości.

A oto jej spis treści:

Wstęp: jesteśmy Rycerzami Matki Bożej

Rozdział I „Ona zmiażdży ci głowę” – w jaki sposób powinniśmy podchodzić do objawień maryjnych?

1.    Prawdziwe objawienia Matki Bożej

2.    Sposoby prezentowania przez Matkę Bożą Jej przesłania

3.    Jaka powinna być nasza reakcja na objawienia maryjne?

4.    Arogancja wobec objawień Maryjnych

5.    Szatan i objawienia maryjne

6.    „Pomocnicy szatana na ziemi” wobec objawień maryjnych

7.    Spiski szatana przeciwko objawieniom maryjnym

 

Rozdział II Spisek przeciwko Matce Bożej z Kębła

1.    Gehenna Wąwolnicy

2.    Niszczenie dokumentów

3.    A jednak pamięć przetrwała

4.    Pierwsze ślady spisku

5.    Literatura przedmiotu – to może budzić podejrzenia

6.    Co się wydarzyło w Kęble?

7.    „Genezy kultu należy upatrywać w interwencji Boga”

8.    Kto i dlaczego zamienił figury?

9.    Jak ukradziono szczątki św. Mikołaja?

10.                      Wbrew woli Matki Bożej

11.                      Nieporozumienia z Matką Boża?

12.                      Dlaczego figury nie przeniesiono do 1700 r.?

13.                      Dlaczego figurę przeniesiono w 1700 r. – wersja oficjalna

14.                      Te fakty się nie zgadzają

15.                      Wędrówki, jej zamiana i rozebranie kościoła

16.                      Aktywizacja masonerii: zawiązanie wielkiego spisku

17.                      August Mocny, Tatarzy i szatan

18.                      Walka o Święty Krzyż

19.                      Czy Matka Boża została sprzedana?

20.                      Czy cudowna figura została zniszczona z premedytacją?

21.                      Czy pomocnikom szatana udało się zrealizować swój plan?

22.                      Przesłanie Matki Bożej z Kębła

 

Rozdział III Spisek przeciwko matce Bożej Królowej Polski

1.    Pycha, ambicja, odczytanie woli Bożej

2.    Jaki jest cel, misja, duchowość i reguła narodu polskiego?

3.    Objawienia Matki Bożej, które otrzymał ks. Giulio Mancinelli

4.    To Matka Boża spowodowała Śluby Lwowskie

5.    Który tekst Ślubów Lwowskich jest prawdziwy?

6.    Co sfałszowano?

7.    Matka Boga czy człowieka?

8.    Czy Polacy upadają przed Matką Bożą na kolana czy wchodzą z Nią w konfederację?

  1.     Czy Jan Kazimierz ogłosił, że Matka Boża jest Królową tylko Polski?

10.               Z kim mamy walczyć?

11.              Jakie obowiązki nakładają na nas Śluby Lwowskie?

12.             Obowiązki społeczne państwa i Kościoła w Ślubach Lwowskich

13.             Jak bardzo upowszechniona jest w Polsce nieprawdziwa wersja Ślubów Lwowskich?

14.              Skąd się wziął ten fałszywy tekst Ślubów Lwowskich?

15.               Kto jest autorem prawdziwego tekstu Ślubów Lwowskich?

16.                Spisek przeciwko obrazowi Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa

 

Rozdział IV Spisek przeciwko Matce Bożej z Gietrzwałdu

1.    Dlaczego Matka Boża zwróciła się w Gietrzwałdzie tylko do Polaków?

2.    Matka Boża i… Bismarck

3.    Co powiedziała Matka Boża w Gietrzwałdzie?

4.    Trzeba upadać na kolana

5.    „Szatan będzie pożerać ludzkie dusze”

6.    Pierwsze trzy objawienia

7.    Interpretacja tych objawień przez Czesława Ryszkę

8.    Interpretacja tych objawień przez Marię Kominek OPs

9.    W jaki sposób uwieczniono objawienia z 28 i 29 sierpnia

10.     Przesłanie Matki Bożej do Polaków w Gietrzwałdzie w dniach 28-29 czerwca 1877 r. – część I

11.    Od elekcji do koronacji – na przykładzie króla Stanisława Leszczyńskiego

12.   Insygnia koronacyjne

13.    Przesłanie Matki Bożej w dniu 27 czerwca 1877 r.

14.    Przesłanie Matki Bożej do Polaków w Gietrzwałdzie w dniach 28-29 czerwca 1877 r. – część II

15   Sens kolejnych objawień w Gietrzwałdzie

16.    Znaki zapytania

Rozdział V Spisek przeciwko Matce Bożej Łaskawej

1.    Szanse Bitwy Warszawskiej

2.    Objawienie 14 sierpnia 1920 r.

3.    Objawienie 15 sierpnia 1920 r.

4.    Świadectwa dotyczące objawień

5.    Zaniechania ze strony polskiego Kościoła

6.    Wyciszanie i dezawuowanie objawień

7.    Co się stało z obrazami upamiętniającymi objawienia Matki Bożej w 1920 roku?

8.    Cud nad Wisłą według Jarosława Szarka

9.    „Ta dobra Ciocia Ymca”

10.    YMCA, masoneria i… Matka Boża

11.     Objawienia 1920 r. i Matka Boża Łaskawa z Warszawy

12.    Matka Boża Łaskawa i Syrenka warszawska

13.    Wymowa objawień z 1920 r.

14.    Matka Boża Kębełska i Matka Boża 1920 r.

15.    Dlaczego w 1920 r. objawiła się właśnie Matka Boża Łaskawa?

16.    Dlaczego Matka Boża ukazała się tylko rosyjskim żołnierzom?

17.    Dlaczego podczas pierwszego objawienia Matka Boża miała w rękach pęki strzał Bożego gniewu, a w trakcie drugiego już nie?

18.    Dlaczego za Matką Bożą, w trakcie drugiego objawienia, byli zbrojni rycerze?

19.    Dlaczego Matka Boża ukazała się bez korony?

20.   Matka Boża Łaskawa, Igor Mitoraj i zagubieni Polacy

 

Posumowanie: Matka Boża zwycięży, Polska zwycięży

Bibliografia

Henryk Kiereś. M. A. Krąpiec OP: O polityce. Wykłady otwarte
Cena: 25,00 zł
szt.
Henryk Kiereś. M. A. Krąpiec OP: O polityce. Wykłady otwarte

Książka stanowi szósty tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych z okazji VI rocznicy śmierci Ojca Profesora. Obok okolicznościowej homilii ks. bp Henryka Tomasika pt. Pasterz wielkości człowieka, tomik zawiera wykład prof. Henryka Kieresia pt.Problem polityki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca. Ponadto w tomiku zostały zamieszczone wybrane teksty o. Krąpca na temat polityki dobra wspólnego, podstaw narodowej tożsamości oraz koniecznych warunków obrony suwerenności (w tym tekst słynnego przemówienia do M. Gorbaczowa). Kolejna część książki zawiera sprawozdanie z organizowanego przez Gimnazjum nr 3 w Lublinie Finału II edycji Wojewódzkiego Konkursu: Ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec – filozof i pedagog, oraz sprawozdanie z VI rocznicy, a także omówienie okolicznościowej wystawy na temat: M. A. Krąpca koncepcja polityki.

Lublin 2015, s. 275, cena 23 zł
ISBN 978-83-60144-78-7

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Nasze oprogramowanie zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów: informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty, oddanie głosu w ankiecie. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej, jak je wyłączyć.

Design: Resgrafika.pl

Click Shop | Hosting home.pl